HÄRNÄST
Sommarbutiken, Sockenmagasinet i Kyrkbyn öppnar vi veckan efter midsommar den 26 juni. Det är 9 utställare från trakten med olika tekniker och uttrycksätt.
Artic Edge - tennbroderi
Lena Juhlin Sandström - textil
Marieyeah - trä
Pia Schmaltz - keramik
Cattis J Berg - konst
Kestin Westin - konst
Margareta Isaksson - konst
Roger Sandberg - konst
Stol & fiol - träkonst
Ni träffar alltid någon av konsthantverkarna när ni besöker vår butik.
Öppet tisdag- söndag 11-16.00 t.o.m 12 augusti
Hoppas vi ses!
Tommy och Anki Carlsson Mörövägen 254 97592 Luleå   |   0920-32018, 0730479417 | info@stolochfiol.se