HÄRNÄST
Under våren kommer vi att ha " Öppet Hus", det kommer ske en gång / månad och då kommer även vår dotter att baka mjukkaka till försäljning. Man kan ju även besöka oss vid andra tillfällen, bara att komma förbi. Om ni vill vara säkra att vi är hemma så ring före.
Sommarbutiken, Sockenmagasinet,som vi driver i Gammelstad kommer vi öppna veckan efter midsommar. Det kommer var ca 10 utställare. De flesta från förra året kommer vara med och någon ny.

Tommy och Anki Carlsson Mörövägen 254 97592 Luleå   |   0920-32018, 0730479417 | info@stolochfiol.se