Musik
Musik tycker vi så mycket om så att vi även spelar och sjunger själva.

Tommy spelar helst fiol som folkmusiker. Han har inventerat Norrbottnisk
folkmusik sen tidigt 80-tal.
Anki spelar helst dragspel och bas. Sjunger gärna i kortvariga projektkörer, gärna i Möröns egen Änglakör.

Spelar och sjunger på två gör vi gärna för stora grupper och små.
Tommy och Anki Carlsson Mörövägen 254 97592 Luleå   |   0920-32018, 0730479417 | info@stolochfiol.se